Nieuwsbrief 10 december

U heeft even geduld moeten hebben, maar de verkoop van de 24 appartementen in het plan Eerste Kwartier gaat vandaag online van start! Vanaf vandaag staan op de website de beschikbare verkoopdocumentatie, waaronder de technische omschrijving, een toelichting op de inschrijfprocedure, de verkooptekeningen, de prijslijst, etcetera.

Het aantal inschrijvingen overtreft onze stoutste verwachtingen, en dat geldt voor alle appartementen, van klein tot groot, en het aardige, het merendeel uit Castricum! De opdrachtgever wil dan ook graag dat wij dat honoreren en dat kandidaten uit de CAL voorrang hebben.

Lees verder

 

Archief

Nieuws 24 september 2021

Waarschijnlijk heeft u met belangstelling de diverse persberichten kunnen volgen in de 2 lokale nieuwsbladen, het Noordhollands Dagblad en op de digitale nieuwsbrief nieuwsuitcastricum@gmail.com.

Mede door deze publiciteit en een goed team van advocaten heeft Hoorne Vastgoed BV en de Vomar laten weten dat zij het bezwaar bij de Raad van State op de wijziging van het bestemmingsplan intrekken alsook het bezwaar op de Omgevingsvergunning.

Dit betekent dat het plan Eerste Kwartier gebouwd kan gaan worden!!

Het ontwikkelteam is druk bezig om alle voorbereidingen te treffen. Naar verwachting liggen alle verkooptekeningen en de omschrijving van het gebouw en de individuele appartementen eind oktober klaar, waarna we u kunnen melden dat de verkoop van start gaat.

Dat zullen we u melden in de volgende nieuwsbrief.

Nieuws september 2021

Op de website van het Eerste Kwartier heeft u onder Nieuws kunnen lezen dat de heer Wim van Vliet met burgemeester Toon Mans van de gemeente Castricum een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend voor de bouw van 24 appartementen op het Raadhuisplein 3 te Castricum. 

Op 20 mei dit jaar heeft de Raad voor de volle 100% ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan aldaar naar Wonen, zodat de bouw van de 24 appartementen mogelijk werd. In een publicatie van de gemeente in het Nieuwsblad De Castricummer van 28 juli heeft u kunnen lezen dat de Omgevingsvergunning voor de bouw van de 24 appartementen verleend is.

We hadden het voornemen om u via deze nieuwsbrief te melden van: 'Hoera, alle vergunningen zijn verleend en we kunnen in September starten met de verkoop'
Echter, er is door Hoorne Vastgoed BV en zusterbedrijf Vomar Supermarkt een beroep aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State.

In de afgelopen jaren hebben meerdere gesprekken plaats gevonden tussen de initiatiefnemers van het plan Eerste Kwartier met Hoorne/Vomar, en werd het plan positief ontvangen, echter het bedrijf staat nu niet meer achter het plan en heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de bouwplannen. De behandeling daarvan kan naar verwachting een half jaar duren, dus dat is te overzien.

Het voornemen tot sloop en bouwen gaat dus voorlopig niet door, maar uitstel betekent zeker geen afstel. Wij houden u als geïnteresseerde op de hoogte.

 

Nieuws

Op 11 februari 2021 hebben de heer Wim van Vliet en burgemeester Toon Mans van de gemeente Castricum de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van 24 appartementen langs de Soomerwegh. Het woningbouwproject, genaamd Eerste Kwartier, komt op de plaats waar voorheen een fietsenwinkel was gevestigd en tegenwoordig een fitness centrum. De appartementen komen zowel langs de Soomerwegh als aan het Raadhuisplein te staan. 

Fraai ontwerp, duurzaam concept
De voorbereiding van het plan, dat binnenkort ook ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, kent een voorbereidingstijd van bijna vijf jaar. Het ontwerp van het project is in handen van BBHD Architecten in Alkmaar. De heer Van Vliet werkt in het kader van dit plan nauw samen met makelaar Adri Hopman van Hopman ERA Makelaars en de ontwikkelaars Dennis de Haas van Floresteyn Vastgoedadvies en Benno Leemeijer van Glint Real Estate. De initiatiefnemer is enthousiast over het ontwerp en het duurzame concept. De verwachting is dat de woningen na de zomer in de verkoop gaan en dat eind dit jaar met de bouwwerkzaamheden kan worden gestart.

Niet alleen wordt het woningcomplex gasloos gebouwd, er is ook een visie voor ontwikkeld met het oog op het gebruik van voertuigen door toekomstige bewoners. Het gezamenlijke gebruik van 3 elektrische deelauto’s voor de toekomstige eigenaren (met beheer daarvan door de op te richten Vereniging van Eigenaren) staat hierbij centraal. Het complex telt zeven appartementen van circa 70 m2 in de sociale koop, twaalf appartementen van ca 80 a 90 m2 en vijf grote appartementen van 110 tot 150 m2. 

Participatieproces
De heer Van Vliet hoopt dat met de totstandkoming van dit nieuwe woongebouw met beplanting in de openbare ruimte, het Raadhuisplein een groenere uitstraling gaat krijgen. Deze uitstraling past bij de wens die inwoners naar voren hebben gebracht tijdens het participatieproces dat werd ingericht rondom dit project. Mensen die aan dat proces hebben deelgenomen, lieten weten dat ze het op prijs zouden stellen als het Raadhuisplein meer geschikt zou worden gemaakt als plek om te verblijven voor iedereen.

0251-65 77 00
Top